Вовед во танцот (Ниво 0)

Лев Handshake

Кога и да парот се држи лева-за-лева рака, тоа се нарекува “reverse handshake” држење. Понекогаш го нарекуваме и “лев handshake”. Најдобар пример за лев handshake може да се види во втората половина на видеото за brush-еви https://www.youtube.com/watch?v=XsUS-c-PnjUЗависно од тоа каде се наоѓа раката во просторот може да биде низок лев handshake, висок, итн… но сето […]

Лев Handshake Read More »

Consecutive Brushes

Consecutive (последователни) Brushes е финта со рацете каде што се прави brush кај истата личност, повеќе пати по ред. На пример кај девојката се прави brush со десната, и веднаш (без пауза) се прави друг brush со левата страна. Таа опција може да се види на ова видео тука. Постои и верзија каде може дури

Consecutive Brushes Read More »

Handshake

Кога и да парот се држи десна-за-десна рака, тоа се нарекува “handshake” држење. Најдобар пример за handshake може да се види во видеото за brush-еви Зависно од тоа каде се наоѓа раката во просторот може да биде низок handshake, висок, итн… но сето тоа е небитно, во сите тие случаеви, велиме дека имаме “handshake држење”

Handshake Read More »

Underarm to Handshake, Brush to Shoulder Turn

Комбинацијава ја вежбаме на прв степен кога играме на меренге музика. Како комбинација може да се употреби во сите танци. 0) Партнерот ја држи партнерката само со лева рака (за нејзина десна)1) Партнерот ја врти партнерката на лево (нејзино десно)2) Како што се довртува партнерката, ја носи нејзината рака кон неговата десна за да добие handshake

Underarm to Handshake, Brush to Shoulder Turn Read More »

Brush

Brush-от е основна (armwork) финта која се користи во сите латино танци и речиси секоја популарна латино комбинација. Brush (или brushing) е кога танчерот ја зема својата подлактица и со неа ја “чешла косата”. Името потекнува од Англискиот јазик каде што “brushing” се користи и за чешлање на коса (brushing your hair), а ова движење

Brush Read More »

Underarms with LeftHand, HandShake, DoubleHandshake, ArmworkFinish

Комбинацијава ја вежбаме на прв степен кога играме на меренге музика. Како комбинација може да се употреби во сите танци. 0) Партнерот ја држи партнерката само со лева рака (за нејзина десна) 1а) Партнерот ја врти партнерката на лево (нејзино десно) 1б) На крај од вртењето ја спушта левата рака доле (нејзина десна) и со неговата

Underarms with LeftHand, HandShake, DoubleHandshake, ArmworkFinish Read More »

Scroll to Top