Лев Handshake

Кога и да парот се држи лева-за-лева рака, тоа се нарекува “reverse handshake” држење. Понекогаш го нарекуваме и “лев handshake”. Најдобар пример за лев handshake може да се види во втората половина на видеото за brush-еви

Зависно од тоа каде се наоѓа раката во просторот може да биде низок лев handshake, висок, итн… но сето тоа е небитно, во сите тие случаеви, велиме дека имаме “лево handshake држење” ако парот се држи лева-за-лева рака.
Scroll to Top