Ценовник

Во моментов експериментираме со промотивни цени

Поради нова локација и сала, во моментов имаме екстремно дарежливи цени и пакети со огромни попусти.

*- Бидејќи цените содржат екстремни попусти, задржуваме право да ги укинеме во секое време. Ако се зачлените додека е објавена цената со екстремен попуст, ќе ја добиете таа цена и ќе важи за вас се додека сте активен член. Ако чекате и се пријавите по укинување на промотивните попусти, нема да можеме да ви ги понудиме цените што се објавени во моментот.

Цена од час

Секој што не е член на групата, односно не поседува никаков пакет, плаќа 300 денари од саат за учество на групни часови.

За да охрабриме редовност, најголемите попусти доаѓаат со земање редовен курс кој вклучува голем број на часови како пакет.

Цени за Редовни Посети

 • Цените за децата почнуваат веќе од 600 денари месец
  • Ова е цената-од-месец за земање на пакет со повеќе месеци
 • За тие што плаќаат месец за месец цените се повисоки, односно 1000 денари месечно
 • Имајте предвид дека овие цени се промотивни и ќе бидат укинати во наскоро време.
 • Доколку ни се приклучите подоцна ќе треба да плаќате по нормалните цени за танц за деца, а тие се движат од 1200-1300 денари на месец.
 • Цените за возрасните почнуваат веќе од 800 денари месец.
  • Ова е цената-од-месец за најпопуларниот пакет. За да ги видите сите пакети погледнете тука.
 • Цените за млади почнуваат веќе од 400 денари месец.
  • Ова е цената-од-месец за најпопуларниот пакет за студенти и средношколци
  • Доколку сте вработен, за вас важат истите цени како во групите за 30+
  • Подетално за сите пакети можете да видите тука
Scroll to Top