Ценовник

Нормалната цена е 300 денари за влез на групен час

Ако не си член на групата, односно немаш купено никаков пакет, се плаќа 300 денари од саат. Но бидејќи на танцот сакаме да ја наградиме редовноста, најголемите попусти доаѓаат со земање редовен курс кој вклучува голем број на часови како пакет.

Цени за Редовни Курсеви

Најисплатливиот и најбрз начин да го совладаш танцот е да се запишеш на редовен курс за танц.
Секој редовен курс трае шест-недели, а со завршување на курсот комплетираш еден степен.
Обично треба да завршиш неколку степени за да совладаш некое ниво во танцот.
Цената со попуст "за студенти" важи и за средношколци и невработени

Истиот попуст (цени) може да се доделат и на други категории. Само прашајте ако ве интересира.

Пакетот за "цело ниво" не се однесува на сите нивоа

Примерот погоре за попуст при "плаќање на цело ниво одеднаш" е пакет каде добиваш попуст за плаќање 2 степени одеднаш. Почетното ниво има само 2 степени, па така овој пакет е доволен да го завршиш почетното ниво. Некои од повисоките нивоа ќе имаат повеќе од 2 степени.

Флексибилни пакети со повеќе посети

За оние што се спречени да доаѓаат на курс со редовни термини, имаме и пофлексибилни пакети.
Со овие пакети добиваш повеќе влезници за групни часови што можеш да ги искористиш по желба.
Но, поради флексибилноста, попустите се помали отколку пакетите за редовен член.
Наплатата е на блокови од цели саати

Доколку учествувате на час од 45 минути, тоа ќе ви се наплати како цел саат. Ако дојдете на настан што трае вкупно 90 минути (саат и пол), тоа ќе ви се брои и ќе ви се наплати како посета од 2 саати. И така натаму.

Додатен попуст за парови

Доколку повеќе пријатели се пријават и плаќаат заедно, цената од месец е помала за сите пријатели

Доколку се плаќаат повеќе степени или курсеви одеднаш, цената од месец е пониска

Scroll to Top