Handshake

Кога и да парот се држи десна-за-десна рака, тоа се нарекува “handshake” држење. Најдобар пример за handshake може да се види во видеото за brush-еви

Зависно од тоа каде се наоѓа раката во просторот може да биде низок handshake, висок, итн… но сето тоа е небитно, во сите тие случаеви, велиме дека имаме “handshake држење” ако парот се држи десна-за-десна рака.

Scroll to Top