Consecutive Brushes

Consecutive (последователни) Brushes е финта со рацете каде што се прави brush кај истата личност, повеќе пати по ред. На пример кај девојката се прави brush со десната, и веднаш (без пауза) се прави друг brush со левата страна. Таа опција може да се види на ова видео тука.

Постои и верзија каде може дури да биде повеќе пати со истата рака. На пример десен brush кај неа, и веднаш (без пауза) пак десен brush кај неа… 

Scroll to Top