Бран во Десен Агол

Бранот е тип на движење на телото, a right-angle е позицијата на парот, односно како се поставени партнерите во просторот. Тоа може најдобро да се види во ова видео.

Како и се друго во танцот, и за бранот постојат повеќе нивоа и можеш да го усовршуваш подолго време. Во видеото е презентирана најлесната верзија, односно првата верзија што ја учиме на групните часови. Вака го играат бранот девојки до крајот на втор степен. 

Белешка: На прв степен не се користи ниту овој бран, ниту било какви движења со телото. Тие почнуваат од втор степен.

Scroll to Top