Група: Екстра Фигури (Јануари 2019)

Оваа група ги содржи луѓето почнаа со почетен курс во ноември 2019та, плус луѓето од други групи кои сакаат да научат екстра фигури за прв степен пред да продолжиме на втор степен.

Scroll to Top