Час 2

Во делот за повторување

  • Бачата и салса вртењето ги вежбавме да им оди полесно на тие што имаат пропуштано часови
  • Бидејќи имаше неколку луѓе што не беа претходниот час, со нив повежбавме hustle движењата за да оди полесно со главниот дел од часот

На главниот дел од часот

Bachata
ChaCha
  • Само брзо повторување на основните чекори и транзициите (промена од чекор до чекор) за да не го заборавиме танцот комплетно…
Salsa
  • Ја работевме комбинацијата “4 Основни Чекори со 4 пати CrossBody”, само првиот дел
  • Тука научивме нова транзиција… како директно од страничниот чекор, веќе на 7 да отиде тој напред према партнерката
Scroll to Top