AllDance

Underarms with LeftHand, HandShake, DoubleHandshake, ArmworkFinish

Комбинацијава ја вежбаме на прв степен кога играме на меренге музика. Како комбинација може да се употреби во сите танци. 0) Партнерот ја држи партнерката само со лева рака (за нејзина десна) 1а) Партнерот ја врти партнерката на лево (нејзино десно) 1б) На крај од вртењето ја спушта левата рака доле (нејзина десна) и со неговата […]

Underarms with LeftHand, HandShake, DoubleHandshake, ArmworkFinish Read More »

Underarm, HandPass to Handshake, Armwork Finish

Комбинацијава ја вежбаме на првите часови на почетниот курс кога играме на меренге музика. Како комбинација може да се употреби во сите танци. Демонстрација и објаснување на комбинацијата во меренге форма (ниво 0): Опис на комбинацијата:   0) Партнерот ја држи партнерката само со лева рака (за нејзина десна) 1) Партнерот ја врти партнерката на лево

Underarm, HandPass to Handshake, Armwork Finish Read More »

Outside Swivels

Кога зборуваме за swivel-ирање во танцот, мислиме на движењето на петите. Најлесниот начин да се разбере ова е со следнава вежба… Стапни на левото стапало, целата тежина треба да биде на левото стапало Во овој момент велиме дека левата нога е стоечка нога Не е битно што прави десното стапало, можеш да го кренеш во

Outside Swivels Read More »

Underarm with Hand Drop to Handshake, Underarm

Комбинацијава ја вежбаме на прв степен кога играме на меренге музика. Како комбинација може да се употреби во сите танци. 0) Партнерот ја држи партнерката само со лева рака (за нејзина десна) 1) Партнерот ја врти партнерката на лево (нејзино десно) 2) Во моментот кога е таа со грбот према него, ја носи раката до неговото

Underarm with Hand Drop to Handshake, Underarm Read More »

Scroll to Top