Прв Степен (Ноември 2018)

Add Your Heading Text Here

На оваа страна ќе најдеш ги најдеш сите помошни материјали потребни за учење танц, вежбање танц или потсетување по дома. Странава е дизајнирана за оние што почнаа со почетен курс по танц во Ноември 2018та.

Групни Часови

Овде можеш да видиш листа од пoследните часови во твојата моментална група. Ако кликнеш на еден од часовите ќе добиеш детален преглед што сме учеле, плус линкови према помошен материјал за истото.

Белешка: За да нема забуна – како прв час го броиме првиот час после нова година, односно откако се споивме со другата група. Тој час за тебе беше седми час во курсот за прв степен, но прв час со новата споена група. “Група екстра фигури” е името за новата група што настана со спојувањето после нова година. Подетално за тоа, тука

Најнова содржина

Ова е преглед на најновата содржина на сајтот. Ги вклучува само материјалите што се на твоето моментално ниво (прв степен). Кога ќе продолжиш на втор степен ќе се појават и содржини за втор степен.

[wpv-view name="prvstepen18only"]
[facetwp template="site_materijali"]
[facetwp pager="true"]
Типови
[facetwp facet="tipovi-materijal"]
Нивоа
[facetwp facet="nivoa-na-materijali"]
Scroll to Top