Почетници

Лев Handshake

Кога и да парот се држи лева-за-лева рака, тоа се нарекува “reverse handshake” држење. Понекогаш го нарекуваме и “лев handshake”. Најдобар пример за лев handshake може да се види во втората половина на видеото за brush-еви https://www.youtube.com/watch?v=XsUS-c-PnjUЗависно од тоа каде се наоѓа раката во просторот може да биде низок лев handshake, висок, итн… но сето […]

Лев Handshake Read More »

Consecutive Brushes

Consecutive (последователни) Brushes е финта со рацете каде што се прави brush кај истата личност, повеќе пати по ред. На пример кај девојката се прави brush со десната, и веднаш (без пауза) се прави друг brush со левата страна. Таа опција може да се види на ова видео тука. Постои и верзија каде може дури

Consecutive Brushes Read More »

Handshake

Кога и да парот се држи десна-за-десна рака, тоа се нарекува “handshake” држење. Најдобар пример за handshake може да се види во видеото за brush-еви Зависно од тоа каде се наоѓа раката во просторот може да биде низок handshake, висок, итн… но сето тоа е небитно, во сите тие случаеви, велиме дека имаме “handshake држење”

Handshake Read More »

Scroll to Top