Плаќање на жиро сметка

жиро сметка:
депонент:

240–0401108305–78
Уни Банка

Белешка: Сумата на фотографираната уплатница е само пишана како пример. Сумата што вие ќе треба да ја пишете зависи од тоа за што ќе уплаќате. Ако не сте сигурни која сума треба да ја уплатите, контактирајте не.

Пример за уплатница (PP10)
Scroll to Top