Pro-Level Часови

До неодамна, единствениот начин да се научат професионални тајни во танцот беше земањето на приватни часови. Но, поради цената, овој тип на часови е непристапен за повеќето луѓе.
Од друга страна пак, постојат и т.н. индивидуални часови кои имаат многу попристапна цена, но се дизајнирани за пониските и средни нивоа во танцот и не се идеални за напредни и професионални цели.
Затоа, неодамна креиравме пакети со индивидуални часови за оние што сакаат да го совладаат напредното ниво во танцот. Цената е повисока од редовните пакети, но сеуште многу попристапна од приватните часови.
Што е разликата од земањето приватни часови?
Индивидуалните часови се тип на час каде добивате 1 инструктор што е посветен само на вас целиот час, но за разлика од приватниот час немате приватност. Може да има повеќе вакви часови во салата во исто време.

Редовната цена за индивидуалните часови е многу пониска од онаа за приватните часови. Ова е затоа што повеќето што земаат вакви часови се на почетно или средно ниво. 

Со земањето на редовен пакет за индивидуални часови добивате мешавина на инструктори од повисоко ниво и инструктори од средно ниво.

Сепак, има луѓе кои сакаат да работат само со инструктори од повисоко ниво, и материјал од повисоко ниво, а не можат да земат приватен час

Затоа сега имаме уште една опција. А тоа се pro-level индивидуални часови. Цената е повисока од редовните пакети, но сеуште многу попристапна од приватните часови.

Редовни One-on-one Часови Pro-level One-on-ones
Цена 429 денари од час. При земање пакет со 5 часа. 629 денари од час. При земање пакет со 5 часа.
Достапност Висока. Кога и да има празни термини во просторијата, може да се закажат вакви часови без проблем. Ниска. Ваквите пакети се по договор и достапни се само доколку инструкторите на повисоко ниво не се зафатени со приватни часови.*

*- Поради ова, pro-level пакетите се по покана. Односно самиот инструктор ќе ви предложи ваков пакет доколку стигнете на повисоко ниво во танцот, а тој е во можност да се нафати на пакет со индивидуални часови за напреден материјал. Ако инструкторот е презафатен со приватни часови, нема да може да ви понуди ваква опција.

Pro-level One-on-ones Приватни часови
Специјализиран Материјал Не. На индивидуалните часови инструкторот го бира материјалот и креира план за оптимална прогресија. Тој план вклучува мешавина на танци и мешан материјал. Доколку имате специјални барања, на пример сакате да учите еден конкретен танц, или да усовршите едно конкретно специјално движење или финеса во одреден танц, ќе треба да земете приватен час.
Scroll to Top