Pro-Level Часови

До неодамна, единствениот начин да се научат професионални тајни во танцот беше земањето на приватни часови. Но, поради цената, овој тип на часови е непристапен за повеќето луѓе.
Од друга страна пак, постојат и т.н. индивидуални часови кои имаат многу попристапна цена, но се дизајнирани за пониските и средни нивоа во танцот и не се идеални за напредни и професионални цели.
Затоа, неодамна креиравме пакети со индивидуални часови за оние што сакаат да го совладаат напредното ниво во танцот. Цената е повисока од редовните пакети, но сеуште многу попристапна од приватните часови.
Што е разликата од земањето приватни часови?
Индивидуалните часови се тип на час каде добивате 1 инструктор што е посветен само на вас целиот час, но за разлика од приватниот час немате приватност. Може да има повеќе вакви часови во салата во исто време.

Редовната цена за индивидуалните часови е многу пониска од онаа за приватните часови. Ова е затоа што повеќето што земаат вакви часови се на почетно или средно ниво. 

Со земањето на редовен пакет за индивидуални часови добивате мешавина на инструктори од повисоко ниво и инструктори од средно ниво.

Сепак, има луѓе кои сакаат да работат само со инструктори од повисоко ниво, и материјал од повисоко ниво, а не можат да земат приватен час

Затоа сега имаме уште една опција. А тоа се pro-level индивидуални часови. Цената е повисока од редовните пакети, но сеуште многу попристапна од приватните часови.

*- Поради ова, pro-level пакетите се по покана. Односно самиот инструктор ќе ви предложи ваков пакет доколку стигнете на повисоко ниво во танцот, а тој е во можност да се нафати на пакет со индивидуални часови за напреден материјал. Ако инструкторот е презафатен со приватни часови, нема да може да ви понуди ваква опција.

Scroll to Top