За секундарната листа

Оваа страна е за сите кои имаат покана за бесплатен индивидуален час

Како се одржуваат приватните часови во салата?

Часовите се одржуваат според пропишани протоколи. Повеќето протоколи се однесуваат на инструкторот и салата. За вас е битно само да дојдете во пропишаното време.
 
Останато останува на инструкторот. Инструкторот на пример мери температура на влезот. Инструкторот треба да држи дистанца итн.
 

Мораме ли да го искористиме часот во сала?

Повеќето го искористуваат часот во сала бидејќи е сосема безбедно и според сите протоколи. Но доколку сакате, часот може да се искористи и во онлајн форма.

Бидејќи е приватен час каде инструкторот работи со вашето дете еден-на-еден за еден час ќе успее да совлада и надомести многу во било кој формат.

До кога ќе важи оваа понуда?

Бројот на местата е ограничен бидејќи можеме да одработиме само ограничен број приватни часови во ситуацијава.
Scroll to Top